Keuntungan Bekerja dari Rumah

Sebagai seorang wanita, kadang saya berpikir enak juga ya, kalau bekerja di rumah. Seorang wanita yang bekerja di rumah bukan berarti bekerja untuk tiga hal: kasur, sumur, dan dapur saja. Ah, you know what i mean, right? Boleh-boleh saja sih, mengurus itu. Tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya, bekerja, cari duit, menjadi wanita karier, wanita yang bekerja. Tapi di rumah.